ข้อมูลผู้บริหาร

ช่องทางการติดต่อ

 


ชื่อ-สกุล : นางลำใย  หานิพัฒน์
ชื่อ-สกุล (en) : Lomyai  Haniphat
ว.ด.ป.เกิด : 02/02/2503
เลข ปชช. : 5550500027893 
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0897556606  
อีเมล์ : Laya_nan@hotmail.co.th
 
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 2856  
ว.ด.ป.บรรจุ : 16/12/2524  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียน : ชุมชนศิลาเพชร