รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ภาพประกอบการเข้าค่าย “ เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”และอบรมคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ โรงเรียนสุจริต”
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  สพป.น่าน เขต 2

Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.73 KB
Word Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประจำปี 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.16 MB
Word Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.66 KB
Word Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 3)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 741.46 KB
Word Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประจำปี 2562 (ไตรมาส 4)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.4 MB