เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.39 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนง ภาษาอังกฤษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.49 KB