การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document แผนดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.55 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 478.12 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63 KB
Adobe Acrobat Document บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.8 KB