แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.79 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งโครงการโรงเรียนสุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.66 KB
Adobe Acrobat Document โครงการโรงเรียนสุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.66 KB
Adobe Acrobat Document โครงการโรงเรียนประชารัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.01 KB
Adobe Acrobat Document โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.33 KB
Adobe Acrobat Document โรงเรียนวิถีพุทธ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.02 KB
Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.98 KB