ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ส.ค. 63 คณะผู้ใหญ่ใจบุญจากวัดตาลเอน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
การแต่งกายชุดนักเรียน สถานที่ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร