ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปฎิทินการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เดือนธันวาคม 2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ กิจกรรม/วันหยุดราชการ
    1 2 3 4 5 5 ธ.ค. 63 วันพ่อแห่งชาติ
6 7 8 9 10 11 12 10 ธ.ค. 63 วันรัฐธรรมนูญ
13 14 15 16 17 18 19 11 ธ.ค. 63 วันหยุดกรณีพิเศษ
20 21 22 23 24 25 26 30 ธ.ค. 63 กีฬาสี-แลกของขวัญ-คริสมาส
27 28 29 30 31     31 ธ.ค. 63 วันหยุดสิ้นปี
รวมวันเรียน 24 วัน เปิดเรียนชดเชยวันที่  10 , 11 , 19 , 26 
เดือน มกราคม 2564
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ กิจกรรม/วันหยุดราชการ
          1 2 1 ม.ค. 64 วันขึ้นปีใหม่
3 4 5 6 7 8 9 5 ม.ค. 64 ทัศนศึกษาภายในจังหวัด ระดับชั้นปีที่ 1-3
10 11 12 13 14 15 16 6 ม.ค. 64 ทัศนศึกษาภายในจังหวัด ระดับชั้นปีที่ 4-6
17 18 19 20 21 22 23 8 ม.ค. 64 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
24 25 26 27 28 29 30 9 ม.ค. 64 วันเด็กแห่งชาติ
31             16 ม.ค. 64  วันครู
รวมวันเรียน 22 วัน เปิดเรียนชดเชยวันที่  23 , 30 
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ กิจกรรม/วันหยุดราชการ
  1 2 3 4 5 6 26 ก.พ. 64 วันมาฆบูชา
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28              
รวมวันเรียน 22 วัน เปิดเรียนชดเชยวันที่  6 , 13 , 20
เดือน มีนาคม 2564
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ กิจกรรม/วันหยุดราชการ
  1 2 3 4 5 6 13 มี.ค. 64 สอบ O-NET ป.6
7 8 9 10 11 12 13 24 มี.ค. 64 สอบ NT ป.3
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        
รวมวันเรียน 23 วัน  
เดือน เมษายน 2564
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ กิจกรรม/วันหยุดราชการ
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10 10 เม.ย. 64 วันปิดภาคเรียนที่ 2/2563
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30    
รวมวันเรียน 9 วัน