กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจงจินต์ เชื้อเมืองพาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 054-718848