กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเทียมจิต หาญยุทธ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 054-718848