คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 054-718848