ปฐมวัย

นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1