ข่าวประชาสัมพันธ์
กราบเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่า (อ่าน 60) 19 ก.พ. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 66) 19 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ USO NET โรงเรียนชุม (อ่าน 97) 14 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ในตำแหน่ง ผู้ปฏ (อ่าน 162) 11 ก.ย. 63
โรงเรียนขุนน้ำน่านและโรงเรียนบ้านสะปันขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอ (อ่าน 80) 01 ก.ย. 63
การสรรหาและการเลือกคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ USO Net (อ่าน 95) 28 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านกอกจูนและโรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลาขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา (อ่าน 89) 21 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านทุ่งกวางขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ (อ่าน 94) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านสว้าขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ (อ่าน 72) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านปางแกขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ (อ่าน 77) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านสะเกินขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ (อ่าน 102) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านผาหลักขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ (อ่าน 63) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านป่าหัด (+บ้านขอน+ป่าลาน) ขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ (อ่าน 63) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านน้ำสอดและโรงเรียนบ้านน้ำพิขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอ (อ่าน 44) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนเพียงหลวง 7และโรงเรียนบ้านแพะกลางขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (อ่าน 57) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านน้ำพิและโรงเรียนบ้านเวียงสองขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (อ่าน 38) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ (อ่าน 40) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ (อ่าน 41) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง และโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพ (อ่าน 43) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนบรรณโศภิษฎ์ขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ (อ่าน 39) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนราชปิโยฯ ขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่และโรงเรียนสุจริต (อ่าน 39) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนาขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่และโรงเรียน (อ่าน 41) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านส้านขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่และโรงเรียนสุจริต (อ่าน 38) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนชุมชนศิลาเเลงขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่และโรงเรียนสุ (อ่าน 34) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านเฟือยลุงขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่และโรงเรียนสุจ (อ่าน 23) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์และโรงเรียนบ้านห่างทางหลวง ขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเ (อ่าน 28) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านผักเฮือกและโรงเรียนบ้านน้ำเลียงขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ (อ่าน 37) 19 ส.ค. 63