รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
หมู่ที่ 8 ถนนปัว-น้ำยาว บ้านดอนทรายทอง   ตำบลศิลาเพชร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-718848 เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :