ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ขยายผลการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน
1 มิถุนายน 2565 : การอบรมการดำเนินกิจกรรมขยายผลการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับเกียรติจาก นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 4 และแขกผู้มีเกียรติในตำบลศิลาเพชรเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ฯ ในครั้งนี้
ทางโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน สำนักงานประมงจังหวัดน่าน และสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ ที่ได้มาให้ความรู้และคำแนะนำให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ในการอบรมครั้งนี้
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,15:54   อ่าน 91 ครั้ง