ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ปลูกต้นไม้ในใจคน
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร นำโดยนายวิเลิศ จันทร์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 50 ต้น ตามกิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน ของทางโรงเรียน 
ทางโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,15:56   อ่าน 90 ครั้ง