ภาพกิจกรรม
กิจกรรม พิธีไหว้ครู
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ ทั้งต่อหน้าและ ลับหลัง
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,16:02   อ่าน 33 ครั้ง