ภาพกิจกรรม
มอบทุนและของขวัญให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ได้รับความเมตตาจากพระครูประกาศสรวุฒิ (ศิริ สุวณฺณรํสี) รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี (รูปที่ 2) เจ้าอาวาสวัดทรงเสวย ได้มามอบของขวัญให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรทุก ๆ คน
ทางโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรขอกราบขอบพระคุณพระครูประกาศสรวุฒิ (ศิริ สุวณฺณรํสี) เป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณคุณหมอสุทธนา ปัทมวัฒน์ ที่ได้ให้ความกรุณาในการดำเนินการติดต่อให้กับโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ในการมอบทุนการศึกษา และมอบของขวัญให้กับนักเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,11:14   อ่าน 100 ครั้ง