ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา จากหน่วยงานกิ่งกาชาดอำเภอปัว
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ได้รับความเมตตาจากหน่วยงานกิ่งกาชาดอำเภอปัว ที่ได้ให้ความกรุณามอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร คือ เด็กหญิงรติมา จำรูญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กหญิงนิภาสิริ แก้วหลวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ทางโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ขอขอบพระคุณหน่วยงานกิ่งกาชาดอำเภอปัว เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ให้ความกรุณามอบทุนการศึกษากับนักเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,11:17   อ่าน 82 ครั้ง