ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะภาษาไทย "เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออก เขียนได้ทุกคน"
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 
ทางเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 4 นำโดยนายสมควร เชื้อเมืองพาน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 4 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออก เขียนได้ทุกคน” ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน และคัดเลือกผู้แทนระดับกลุ่มเครือข่าย ส่งแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป โดยมีนายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมสังเกตการณ์และร่วมเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,11:19   อ่าน 95 ครั้ง