ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
นางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวกานต์พิชชา ใหม่กุละ  และนางดวงฤทัย ยะตุ้ย ศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,20:05   อ่าน 18 ครั้ง