ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในช่วง วันที่ 20-24 กันยายน 2564
เนื่องจาก ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 
ทางโรงเรียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนจึงประกาศให้นักเรียนพักอยู่ที่บ้านแต่ให้เรียนโดย วิธี on hand 
ในช่วงวันที่ 20-24 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 349 ครั้ง