ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน ขอสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดการศึกษา เพื่อเด็กๆ มีโอกาสพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21
ขอเรียนเชิญ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน "ขอสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดการศึกษา เพื่อเด็กๆ มีโอกาสพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 " CrowdFunding Notebook for Education  เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ต.ศิลาเพชร อ.ปัว  จ.น่าน
 สิทธิประโยชน์
1. ท่านสามารถนำหลักฐานไปลดหย่อยภาษีสรรพกรได้ 2 เท่า
2. ท่านจะได้ใบเกียรติคุณ หรือ Edonation Certificate จากทางโรงเรียน (สามารถระบุตามประสงค์ต้องการ)
3. ท่านได้ช่วยเหลือ และมอบโอกาสให้เครื่องมือทางการศึกษา Notebook ให้กับนักเรียน
4. ท่านได้มีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถการศึกษาให้กับนักเรียนได้ทัดเทียมเท่ากัน
            CrowdFunding Notebook for Education เป็นของโครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED ระบบ donate.connexted.org ทำหน้าที่ตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริจาคและโรงเรียน มีความปลอดภัยสูงและมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ท่านสามารถปรึกษา และสอบถามผู้อำนวยการ ครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
**สอบถามรายละเอียด**
ผู้อำนวยการ วิเลิศ   จันทร์สุข 095-3925128
ครูสาวิตรี   กองสอน 089-2626092
ขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
คู่มือขั้นตอน การบริจาคอยู่ข้างล่างนะคะ

ตามลิ้ง>>>https://donate.connexted.org/notebookforeducation/projects/12278
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 355 ครั้ง