ผลงานนักเรียน
อันดับที่ 108 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัว
เด็กหญิงสิรินดา ดวงอาจ
รายละเอียดผลงาน
เด็กหญิงสิรินดา ดวงอาจ
ได้ลำดับรวมทุกระดับชั้น ได้อันดับที่ 108 จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,271 คน
ลำดับตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้อันดับที่ 19 จากผู้เข้าสอบ 
ระดับชั้น ป.5 ทั้งหมด 393 คน
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,10:49   อ่าน 34974 ครั้ง