ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practice เกมตอบสิบ หยิบล้าน
ชื่ออาจารย์ : นายสุพศิน นาวัลย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,17:31  อ่าน 1074 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice ปลุกจิตรักอ่าน สื่อสารเรียนรู้ ก้าวสู่โลกกว้าง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวพิชชา ขัตติจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,16:34  อ่าน 336 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice ยิ้มไหว้ทักทายกัน...ส่งสัญญาณแห่งมิตรภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางอรพินท์ เสมอใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,12:44  อ่าน 757 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice ทฤษฎีบท 4 สี สร้างคนดีที่สุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางเทียมจิต หาญยุทธ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2563,07:35  อ่าน 484 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice ไม่หก ไม่ดัง ไม่เหลือ
ชื่ออาจารย์ : นางจงจินต์ เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,15:34  อ่าน 377 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best practice เดินสวย สร้างได้ด้วยตัวเรา
ชื่ออาจารย์ : นางจารุวรรณ์ ริพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,14:54  อ่าน 393 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practics แต่งกายดี เป็นศรีแก่ตน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวิตรี กองสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,09:38  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..