ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : อันดับที่ 196 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัว
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสิรินทรา ดวงอาจ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,10:50   อ่าน 35138 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อันดับที่ 108 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัว
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสิรินดา ดวงอาจ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,10:49   อ่าน 35075 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อันดับที่ 129 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัว
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปุณยวัจน์ จันต๊ะวงค์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,10:47   อ่าน 34979 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อันดับที่ 82 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัว
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอิสยาห์ สุกาวงค์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,10:41   อ่าน 35024 ครั้ง